Algemene reisvoorwaarden

Giro Slovenië

Onze algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van Trail Venture en op elke overeenkomst tussen Trail Venture en een opdrachtgever en/of deelnemer.

Die overeenkomst komt tot stand doordat een (rechts)persoon schriftelijk een aanbod van Trail Venture aanvaardt (bijvoorbeeld door zichzelf of een groep personen in te schrijven voor een activiteit) en Trail Venture de inschrijving bevestigt. Bij het aangaan van deze overeenkomst accepteert de opdrachtgever en/of deelnemer deze algemene reisvoorwaarden van Trail Venture.

In de algemene reisvoorwaarden beschrijven we onder meer onze betalingsvoorwaarden, welke reisdocumenten je nodig hebt, hoe we omgaan met wijzigingen in de aangeboden activiteit, hoe we omgaan met annuleringen en waartoe je je als deelnemer verplicht.

Download de volledige algemene reisvoorwaarden in PDF:

Lees de algemene reisvoorwaarden goed door!

Garantieregeling VZR Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Trail Venture gebruik van de garantieregeling VZR Garant (vzr-garant.nl). Je kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling lees je op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt.

Wanneer diensten door financieel onvermogen van Trail Venture niet worden verleend, kun je contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via [email protected] of +31 (0)85 13 07 630.

Garantiestelling VZR Garant

Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR)

Trail Venture BV is ook aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR).

Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties